M. Lajčák na stretnutí s P. Szijjártó: „Chcem oceniť významnú úlohu, ktorú Maďarsko zohráva v téme vody na globálnej úrovni.“

21.marec

M. Lajčák na stretnutí s P. Szijjártó: „Chcem oceniť významnú úlohu, ktorú Maďarsko zohráva v téme vody na globálnej úrovni.“

Voda je nenahraditeľným pilierom zachovania ľudského života a ako taká predstavuje dôležitý prvok v agende trvalo udržateľného rozvoja – tzv. Agende 2030. Nová Dekáda aktivít vody OSN (Water Action Decade 2018-2028) je platformou, na ktorej by sa mala posilňovať spolupráca a partnerstvo na všetkých úrovniach s využitím vedeckých poznatkov pre nachádzanie efektívnych riešení na problémy týkajúce sa priamo vody či s ňou nepriamo súvisiace (prístup k pitnej vode, znečistenie vodných zdrojov, irigácia, boj proti vysušovaniu - dezertizácii, atď.).

L. Parízek s veľvyslancami Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Turkménska o zintenzívnení dialógu medzi SR a krajinami Strednej Ázie

20.marec

L. Parízek s veľvyslancami Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Turkménska o zintenzívnení dialógu medzi SR a krajinami Strednej Ázie

S cieľom pokračovať v aktívnom politickom dialógu medzi Slovenskou republikou a krajinami Strednej Ázie sa 20. marca 2018 stretol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek s akreditovanými veľvyslancami Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Turkménska. L. Parízek uviedol, že aktuálne stretnutie nadväzuje na ministeriál V4+Stredná Ázia v Budapešti a je pokračovaním interaktívneho dialógu, ktorého cieľom je identifikácia potenciálnych oblastí spolupráce a regiónu Strednej Ázie v kontexte novej pripravovanej stratégie EÚ k Strednej Ázii. Ďalším z dôležitých formátov, kde je vhodné prezentovať oblasti spolupráce je OBSE, ktorej bude Slovensko v roku 2019 predsedať. „Pre nás je prioritné, aby sme sa venovali témam, ktoré zjednocujú jednotlivé členské štáty, a pri ktorých bude viditeľný aj reálny výsledok“. V diskusii si partneri vymenili názory na možnosti a perspektívy spolupráce v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Ako jednu z prioritných oblastí v rámci regiónu označili veľvyslanci tému vody a jej efektívneho hospodárskeho využitia. Štátny tajomník L. Parízek pripomenul narastajúci význam tohto regiónu ako strategického partnera EÚ, čo potvrdzuje aj zvýšený záujem o biregionálny politický dialóg a o prehĺbenie spolupráce pri hľadaní spoločných riešení globálnych výziev na multilaterálnych fórach (migrácia/utečenecká kríza, boj proti terorizmu, extrémizmu a obchodu s drogami, klimatické zmeny).

I. Korčok na zasadnutí Rady GAC v Bruseli

20.marec

I. Korčok na zasadnutí Rady GAC v Bruseli

Rada EÚ pre všeobecné záležitosti sa dnes (20. marca) venovala návrhu záverov Európskej rady, ktorá sa zíde koncom týždňa v Bruseli. Delegáciu SR na uvedenom zasadnutí viedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.Jednou z kľúčových otázok, o ktorých budú rokovať lídri vo štvrtok, bude medzinárodný obchod, „ktorý pre nás predstavuje zdroj rastu a pracovných miest. Aj preto považujeme ohlásené kroky vo veci zavedenia ciel zo strany USA za neopodstatnené z ekonomického hľadiska, navyše nás poškodia aj politicky. Špirála protiopatrení je to posledné, čo potrebujeme." I. Korčok tiež potvrdil podporu aktuálne prebiehajúcim rokovaniam komisárky Malmström vo Washingtone o výnimke pre EÚ ako celok.

Štátny tajomník L. Parízek: „Priority predsedníctva SR v Stredomorskej kontaktnej skupine sú výsledkom načúvania partnerom

19.marec

Štátny tajomník L. Parízek: „Priority predsedníctva SR v Stredomorskej kontaktnej skupine sú výsledkom načúvania partnerom"

„Stredomorské partnerstvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) naberá na význame a dynamike. Rastie nielen jeho politický profil, ale rozširuje sa aj pole praktickej spolupráce vo všetkých troch dimenziách OBSE“, uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek v pondelok 19. marca počas úvodného zasadnutia Stredomorskej kontaktnej skupiny (MCG) pod slovenským predsedníctvom na pôde OBSE vo Viedni. Zároveň vyzval všetky účastnícke a partnerské štáty OBSE na posilnenie vzájomnej spolupráce v duchu otvoreného dialógu.

OECD/DAC Peer Review systému rozvojovej spolupráce SR

19.marec

OECD/DAC Peer Review systému rozvojovej spolupráce SR

V dňoch 19. - 23. 3. 2018 sa v Bratislave koná hodnotiaca misia expertov Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC), ktorej cieľom je posúdiť systém rozvojovej spolupráce SR. Od vstupu SR do Výboru OECD/DAC v septembri 2013 bude systém rozvojovej spolupráce SR zo strany OECD komplexne hodnotený po prvýkrát. Hodnotiteľov z direktoriátu pre rozvojovú spoluprácu OECD a z členských krajín OECD Fínska a Islandu na pôde MZVaEZ SR prijal dňa 19. marca 2018 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízek, ktorý informoval o globálnej angažovanosti SR v oblasti rozvojovej spolupráce, aktuálnych výzvach a dosiahnutých výsledkoch.

Logo slovenského presdsedníctva v Rade EÚ 2016

 

ĎALŠIE AKTUALITY

Viac

Očakávané udalosti

OZNAMY PRED CESTOU

V NÚDZI (24 hodín, 7 dní)

+421 2 5978 5978